Chim cánh cụt nói được rồi anh bạn, căng quá rồi đấy

Cập nhật 5 tháng trước

Chim cánh cụt nói được rồi anh bạn, căng quá rồi đấy

Đùa gì thì đùa nhưng cũng nên biết giới hạn của nó chứ.

#Chim cánh cụt