Chim cánh cụt nói không căng nữa tôi về

Cập nhật 5 tháng trước

Chim cánh cụt nói không căng nữa tôi về

Căng gì nữa, dỗi rồi về thôi.

#Chim cánh cụt