Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn cứt

Cập nhật 4 tháng trước

Chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người ngu ăn cứt

Người lười cũng thế, không làm thì chỉ có ăn đầu buoi, ăn cứt.

#Comment dạo