Chó bị bóp mõm: thôi thôi ông im mẹ mồm vào

Cập nhật 4 tháng trước

Chó bị bóp mõm: thôi thôi ông im mẹ mồm vào

Ngậm mồm lại hay là muốn ngậm giềng sả, lá mơ?

#Meme chó