Chó chỉ mặt như kiểu muốn nói coi chừng tao

Cập nhật 5 tháng trước

Chó chỉ mặt như kiểu muốn nói coi chừng tao

Cẩn thận với mấy đôi giày của mày đấy nha.

#Meme chó