Chó đen Dúi nói gì, ai biết đâu?

Cập nhật 4 tháng trước

Chó đen Dúi nói gì, ai biết đâu?

Khuôn mặt ngây thơ vô số tội lỗi.

#Nguyễn Văn Dúi