Chó đeo mặt nạ khóc lóc cầm súng nhựa màu cam

Cập nhật 2 tháng trước

Chó đeo mặt nạ khóc lóc cầm súng nhựa màu cam

Mặc dù lương tâm cắn rứt nhưng vẫn phải đi ăn cướp, nào đưa tiền đây bồ ơi.

#Meme chó