Chó khóc lóc em có thể làm gì chứ, em cũng tuyệt vọng chết mẹ

Cập nhật 2 tháng trước

Chó khóc lóc em có thể làm gì chứ, em cũng tuyệt vọng chết mẹ

Thêm một kiểu câu so sánh mới: tuyệt vọng như chó.

#Meme chó