Chó lông xù: không sao đâu cũng hơi mệt thôi

Cập nhật 5 tháng trước

Chó lông xù: không sao đâu cũng hơi mệt thôi

Thề là nhìn không có chút gì gọi là mệt mỏi luôn á.

#Meme chó