Chó mập ú khóc: tôi rất tiệt dọng (tôi rất tuyệt vọng)

Cập nhật 5 tháng trước

Chó mập ú khóc: tôi rất tiệt dọng (tôi rất tuyệt vọng)

Thì có đi đâu được đâu mà đòi có hy vọng?

#Meme chó