Chó nằm bất lực nói coi tức hông

Cập nhật 1 tháng trước

Chó nằm bất lực nói coi tức hông

Cảm giác hoàn toàn bất lực trước cái gì đó vô cùng ức chế.

#Meme chó