Chó nhảy lên giường: tôi đến lấy cơm cẩu lương

Cập nhật 1 tháng trước

Chó nhảy lên giường: tôi đến lấy cơm cẩu lương

Cơm chó muôn đời thịnh, phát cơm chó never die.

#Meme chó #Cẩu lương - Cơm chó