Chó ôm đầu trên đống lá cần

Cập nhật 2 tháng trước

Chó ôm đầu trên đống lá cần

Đã nói rồi là chơi đồ ít thôi.

#Meme chó