Chó úp mặt vào tường: tôi trầm cảm mất rồi

Cập nhật 5 tháng trước

Chó úp mặt vào tường: tôi trầm cảm mất rồi

Tôi đang căng làm ơn né né tôi ra được khum?

#Meme chó