Chó vàng đưa tay chống cằm suy tư

Cập nhật 16 ngày trước

Chó vàng đưa tay chống cằm suy tư

Suy nghĩ về những gì đang xảy ra.

#Meme chó