Chó vàng lên đạn cho súng ngắn với đôi mắt giận dữ

Cập nhật 1 tháng trước

Chó vàng lên đạn cho súng ngắn với đôi mắt giận dữ

Mày nhắc lại câu nói vừa phải biểu xem nào?

#Meme chó