Chơi dị ra chuồng gà mà chơi

Cập nhật 1 tháng trước

Chơi dị ra chuồng gà mà chơi

Lớn rồi, cũng là con người mà hành xử kì cục, ra chuồng gà chơi với gà nhé

#Meme hài