Chú chim trong quần ngoi đầu ra dấu hỏi

Cập nhật 4 tháng trước

Chú chim trong quần ngoi đầu ra dấu hỏi

Nãy hới chú chim non nho nhỏ, chú có điều gì đang băn khoăn?

#Meme chim