Chú chó bị ghì đầu bóp cổ

Cập nhật 17 ngày trước

Chú chó bị ghì đầu bóp cổ

Giống như kiểu chó bị cảnh sát bắt vậy.

#Meme chó