Chú chó mặc quần áo người cầm làn đi chợ mặt đầy dấu hỏi

Cập nhật 1 tháng trước

Chú chó mặc quần áo người cầm làn đi chợ mặt đầy dấu hỏi

Đi chợ mà ngơ ngơ thế này dễ bị mất tiền như chơi.

#Meme chó