Chú mèo tam thể có bộ lông hình chữ C.A.C

Cập nhật 4 tháng trước

Chú mèo tam thể có bộ lông hình chữ C.A.C

Như kiểu nó đang chửi vào mặt mình vậy đó.

#Meme mèo