Chú mèo vàng bĩu môi nhìn ái ngại

Cập nhật 16 ngày trước

Chú mèo vàng bĩu môi nhìn ái ngại

Cái nhìn của sự thương hại hay khinh thường?

#Meme mèo