Chuẩn bị nhảy cầu nói cứ ngỡ đâu là kèo thơm

Cập nhật 5 tháng trước

Chuẩn bị nhảy cầu nói cứ ngỡ đâu là kèo thơm

Còn thở còn gỡ anh ơi, từ từ bình tình đã.

#Meme bóng đá #Meme nhảy cầu