Chúc bạn ỉa chảy sáng trưa chiều tối

Cập nhật 4 tháng trước

Chúc bạn ỉa chảy sáng trưa chiều tối

Một lời chúc xứng đáng đi vào lòng đất cho tuần mới.

#Người già hay dùng