Chúc bạn trước khi ngủ bị ỉa chảy

Cập nhật 5 tháng trước

Chúc bạn trước khi ngủ bị ỉa chảy

Thay vì chúc nhau ngủ ngon chúng ta hãy đi gửi ảnh này cho nhau.

#Người già hay dùng