Chúc mỗi ngày niềm vui hạnh phúc, may mắn bình an mọi điều tốt đẹp

Cập nhật 2 tháng trước

Chúc mỗi ngày niềm vui hạnh phúc, may mắn bình an mọi điều tốt đẹp

Người già hay dùng meme này nhưng người trẻ vẫn có thể dùng được nha.

#Người già hay dùng