Chúc ngày mới tốt lành, tặng bạn trái dừa nhé

Cập nhật 19 ngày trước

Chúc ngày mới tốt lành, tặng bạn trái dừa nhé

Dừa! Dừa lòng chưa nè?

#Cẩm Lan Sục #Người già hay dùng