Chúng nó lại phát cơm chó tiếp à?

Cập nhật 1 tháng trước

Chúng nó lại phát cơm chó tiếp à?

Đi đến trường là cứ thấy cơm chó khắp mọi nơi, ơ lạ ghê ha.

#Cẩu lương - Cơm chó