Chúng ta không cười 2 lần trong 1 truyện cười

Cập nhật 5 tháng trước

Chúng ta không cười 2 lần trong 1 truyện cười

Nhưng lại khóc nhiều lần trong một câu chuyện tình.

#Meme thất tình

Meme cùng chủ đề
Xem thêm