Chưởng Kamejoko bắn tim

Cập nhật 11 ngày trước

Chưởng Kamejoko bắn tim

Ra chưởng này sẽ làm đối phương gục gã ngay lập tức và thuộc về bạn nhưng không hề gây thương vong gì. Xem phiên bản nhiều trái tim: Chưởng Kamejoko bắn nhiều trái tim Ảnh kame joko bắn tim

#Meme hài