Có cái chốt cũng không thông được thì đòi thông ai?

Cập nhật 5 tháng trước

Có cái chốt cũng không thông được thì đòi thông ai?

Nhiều thanh niên nghe câu này chắc máu lên não nhanh lắm.

#Meme truyện tranh

Meme cùng chủ đề
Xem thêm