Cô đơn tới nỗi đi ỉa cũng một mình

Cập nhật 2 tháng trước

Cô đơn tới nỗi đi ỉa cũng một mình

Ủa chứ bình thường có người yêu thì đi ẻ cả đôi à?

#Meme hài