Cô gái bị đánh vào đầu nói không Hỏny (horny)

Cập nhật 5 tháng trước

Cô gái bị đánh vào đầu nói không Hỏny (horny)

Hỏny quá là không tốt đâu, tập trung mà học hành.

#Meme hài