Cô gái chắp tay quỳ lạy

Cập nhật 1 tháng trước

Cô gái chắp tay quỳ lạy

Thôi xem như là bố khép đít lạy mày.

#Meme hài