Cô gái chửi ditme chúng mày, ditme tất cả chúng mày

Cập nhật 4 tháng trước

Cô gái chửi ditme chúng mày, ditme tất cả chúng mày

Nhiều khi phải chửi thẳng mặt như thế này mới sáng con mắt ra được.

#Meme phim