Cô gái cười đểu chỉ tay nói cuê - quê

Cập nhật 5 tháng trước

Cô gái cười đểu chỉ tay nói cuê - quê

Quê quá đi thôi trốn vào đâu cho bớt nhục bây giờ?

#Meme hài