Cô gái đang phát biểu lắng nghe ý kiến rồi đưa ngón tay thối

Cập nhật 4 tháng trước

Cô gái đang phát biểu lắng nghe ý kiến rồi đưa ngón tay thối

Này thì tiếp thu ý kiến, này thì đưa ra quan điểm cá nhân.

#Meme hài