Cô gái ôm đầu nói trèm cẻm (trầm cảm)

Cập nhật 3 tháng trước

Cô gái ôm đầu nói trèm cẻm (trầm cảm)

Khi bạn quá bất lực với một chuyện gì đó.

#Meme hài