Còn chần chờ gì nữa, vỗ tay - Kim Jong Un

Cập nhật 14 ngày trước

Còn chần chờ gì nữa, vỗ tay - Kim Jong Un

Vỗ tay ngay cho trường hợp này, sau đó báo cáo lại chi tiết cho tôi nhé.

#Kim Jong Un