Con gái có thể ngắm 1000 thằng, quen biết 100 thằng nhưng yêu thì 1 đống

Cập nhật 9 ngày trước

Con gái có thể ngắm 1000 thằng, quen biết 100 thằng nhưng yêu thì 1 đống

Con gái: Có thể ngắm 1000 thằng Quen biết 100 thằng Thả thính 10 thằng Nhưng yêu thì 1 đống.

#Status hay