Còn thời gọi anh đầu mullet, hết thời gọi đầu cắt moi

Cập nhật 8 ngày trước

Còn thời gọi anh đầu mullet, hết thời gọi đầu cắt moi

Mái tóc đẹp hay không cũng tuỳ vào thời điểm.

#Đầu cắt moi #Meme chó