Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại

Cập nhật 4 tháng trước

Còn thua là còn gỡ, dừng lại là thất bại

Cờ bạc ăn thua về sáng, muốn không thua tốt nhất không chơi.

#Meme đánh bài