Cọng giá trong lòng bàn tay: giá bao nhiêu

Cập nhật 17 ngày trước

Cọng giá trong lòng bàn tay: giá bao nhiêu

Comment hỏi giá một cách hài hước và được nhiều like.

#Meme chơi chữ