Cosplay Chaien và Xê Kô trong truyện Doravemon

Cập nhật 2 tháng trước

Cosplay Chaien và Xê Kô trong truyện Doravemon

Hình như vẫn chưa chân thực lắm thì phải? Chaien và XêKô trong truyện bựa Doraemon.

#Chaien meme