Cụ già nghe điện thoại nói: nghe lời ngoại bớt khùng đi con

Cập nhật 4 tháng trước

Cụ già nghe điện thoại nói: nghe lời ngoại bớt khùng đi con

Khùng vừa vừa thôi để cho người khác còn khùng với.

#Người già hay dùng