Cũng là thuốc trị ngu nhưng lọ màu trắng

Cập nhật 1 tháng trước

Cũng là thuốc trị ngu nhưng lọ màu trắng

Cách sử dụng: Uống 30 phút trước khi nói chuyện, ngu ít uống 2 viên, ngu nhiều uống 6 viên.

#Thuốc trị ngu #Thuốc chế