Cuộc sống tệ bạc dạy tao lớn, những kẻ sống chó dạy tao khôn

Cập nhật 1 tháng trước

Cuộc sống tệ bạc dạy tao lớn, những kẻ sống chó dạy tao khôn

Cheems Joker mặt chúa hề cầm dao cảm thán.

#Meme Cheems #Joker