Cười lấy khăn lau mặt: nghe nói mà vã cả mồ hôi

Cập nhật 22 ngày trước

Cười lấy khăn lau mặt: nghe nói mà vã cả mồ hôi

Người già hay dùng những ảnh comment đi thẳng vào lòng người như thế này.

#Người già hay dùng