Cười thân thiện cầm dép chọi

Cập nhật 4 tháng trước

Cười thân thiện cầm dép chọi

Xứng đáng nhận 1 chiếc dép vào mặt.

#Meme hài