Đã nói đúng còn nói rõ to - đầu nấm đưa ngón tay like

Cập nhật 10 ngày trước

Đã nói đúng còn nói rõ to - đầu nấm đưa ngón tay like

Nói bé bé lại không lại thành trò cười của các bé trẻ trâu.

#Đầu Nấm